De Havanezer

De Havanezer

De Havanezer is een gezelschapshond die behoort tot de Bichonfamilie die uit zes rassen bestaat. Dat zijn: Bichon Frisé, Bolognezer, Coton de Tuléar, Havanezer, Leeuwhondje en de Maltezer. Al deze rassen hebben hun oorsprong in landen rond de Middellandse Zee.

Kort historisch overzicht:

In het Westelijk Middellandse Zeegebied, in de Spaanse en Italiaanse kuststreken, waren er verschillende rassen van kleine gezelschapshondjes. Deze hondjes werden in vroegere tijden door Italiaanse kapiteins op de grote vaart meegebracht naar Cuba als geschenk voor de “Señora’s”, de welgestelde dames uit de hogere Cubaanse kringen. Deze gezelschapshondjes werden in Cuba zeer gewaardeerd. De hondjes werden strikt gescheiden gehouden van de gewone straathonden. Diverse van deze gezelschapshondjes werden met elkaar gekruist met uiteindelijk een nieuw ras als gevolg. De voornaamste kleur havana (tabakskleur, bruin-rood) van deze honden heeft het verhaal doen ontstaan dat het hier, ten onrechte dus, gaat om een ras uit Havana, de hoofdstad van Cuba. Vandaar de naam Havanezer.

Eind jaren ’50 van de vorige eeuw braken er op Cuba een reeks gewapende opstanden uit. Fidel Castro en gelijkgezinden brachten dictator Batista op 31 december 1958 ten val. Castro ontpopte zich tot communist waardoor zijn land in aanvaring kwam met de Verenigde Staten die in 1960 een embargo instelden. Door het embargo werd het eiland Cuba bijna volledig afgesloten van de rest van de wereld. Dit had zeer grote gevolgen voor het leven op Cuba. Deze omstandigheden hebben geleid tot het totaal verdwijnen van de oude havanezerbloedlijnen op het eiland. Slechts enkele van de oorspronkelijke havanezerhondjes zijn van het eiland gesmokkeld. In Amerika is het ras weer opgebouwd tot een gezonde populatie. In 1982 kwamen er Havanezers vanuit Amerika naar Europa en sinds 1984 zijn er ook weer Havanezers in Nederland.

Meer info over de Havanezer is te lezen op de volgende pagina’s: