Verschillende soorten (keur)fokkers

Verschillende soorten (Keur)fokkers.

Een verantwoorde fokker heeft het dierenwelzijn hoog in het vaandel staan, houdt zich aan het fokreglement en fokt op een verantwoorde wijze. Fokkers van rashonden zijn natuurlijk aangesloten bij de Raad van Beheer (RVB) en houden zich aan de voorwaarden die de RVB opgesteld heeft. De Havanezer Club Nederland (HCN) gaat nog een klein stapje verder qua voorwaarden die aan de fokkers gesteld worden en noemt de toegelaten fokkers daarom Keurfokkers. Verder moet een Keurfokker van de HCN zich aan het fokreglement van de HCN moet houden. Dit alles wordt nauwlettend in de gaten gehouden door het bestuur van de HCN.

Er zijn grote en kleine fokkers. Zo zijn er fokkers die veel teefjes (en reuen) hebben waarmee ieder jaar gefokt wordt. Deze fokkers hebben dus ieder jaar meerdere nestjes. Vaak weten deze fokkers ook dat ze op korte termijn weer een nestje gaan krijgen omdat een teefje alweer is gedekt of snel gedekt gaat worden. Deze fokkers werken vaak met een wachtlijst. Daarnaast zijn er ook fokkers die maar zo heel nu en dan een nestje krijgen en voor wie het (verantwoord) fokken iets heel bijzonders is. Wij horen tot deze laatste categorie.

Koopcontracten en de kleine lettertjes.

Er zijn vaak verschillen te lezen in de kleine lettertjes van het koopcontract van de diverse (keur)fokkers. Het standaard koopcontract is dan bijvoorbeeld op een aantal punten aangepast of aangevuld met voorwaarden die slechts voor de fokker van belang zijn. Zo kan er bijvoorbeeld sprake zijn van een aangepaste en/of beperkte garantietermijn en/of allerlei vormen van fokbeperking en/of voorwaarden die alleen ten gunste zijn van de fokker maar die nadelig kunnen zijn voor de pupkoper. Wij hanteren het standaard koopcontract van de HCN.  Het enige voorwaarden die wij stellen is dat de toekomstige pupkoper heel goed voor de pup zal gaan zorgen. Daarom besteden wij veel tijd en aandacht aan het vinden van de juiste pupkoper voor onze met veel liefde grootgebrachte pupjes.